wZqMxzIl_2.jpg

Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, ülke içinde etkin olan tüm idârî ve hukukî süreçlerin tüketilmesinden sonra bireyler tarafından başvurulabilecek ikincil nitelikte bir yargı yoludur.

IC Hukuk Bürosu /Counsellors bu hususta hizmet vermektedir