9wAS1L4WiQ.jpg

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, yapısına, iş­leyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevin dü­zenlenmesine ilişkin kuralları içerir.

IC Hukuk Bürosu /Counsellors bu hususta gerekli olan tüm işlemler için kişilere hizmet vermektedir