Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanır.

IC Hukuk Bürosu/Counsellors mal paylaşımı bağlamında kişilere yardımcı olmaya çalışıyor