FİKRİ MÜLKİYET

Fikri mülkiyet hukuku, ekonomik değeri olan fikri yani kişisel beceri veya bilgi gerektiren eserlerin korunmasını sağlayan hukuk alanıdır.

Detay

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, 6352 sayılı Kanun’la hukuk sistemimize dahil edilen, gelişmiş hukuk sistemlerine özgü hukuki çözüm yollarından biridir.

Detay

TÜRKİYE'DE BOŞANMA HUKUKU

Resmi bilgilere göre, son yıllarda Türkiye'de boşanmalar oldukça önemli oranda artmıştır.

Detay

TÜRKİYE'DE AVUKATLIK

Günümüzde, avukat hizmetlerinden yararlanma ihtiyacı giderek artmaktadır. Birçok kişi, bireysel girişimcilerin, belediye ve devlet organlarının, firmaların, dükkanların, sadece vicdana muhtaç vatandaşların yasadışılık, aldatmacayla yüz yüze gelmektedir.

Detay

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, fiillerin suç ve cezalandırılmasını belirleyen bir hukuk normları sistemi olan hukukun bir koludur.

Detay

NASIL AVUKAT OLUNUR?

Avukat adaylarını, lisans ve lisansüstü derecelerin, sınavların ve ruhsatlandırma süreçlerinin tamamlanması da dahil olmak üzere, hukuku uygulama yönünde bir dizi adım atmalıdır.

Detay

İCRA HUKUKU VE ALACAK TAKİBİ

İcra Hukuku ve alacak takibi, Türk Hukuku’nun en geniş külliyatıdır. Diğer hukuk dalları ile kıyaslandığında daha kolay ve anlaşılabilir görünmesine rağmen bilakis karmaşık ve çok detaylı bir alandır.

Detay